EXO KAI
KAI INFJ
 • Overall ranking
  #97 / 479
   
 • Points
  143.7 / 60,832.2
   
 • #Clicks in WRU
  64 / 27,694
   
 • #Redirections
  797 / 331,382
   
 • INFJ ranking
  #9 / 39
   
 • Points
  143.7 / 5,124.6
   
 • #Clicks in WRU
  64 / 2,332
   
 • #Redirections
  797 / 27,926
   

EXO

ISFP
ENFJ
ENFJ
INTP