EXO KAI
KAI INFJ
 • Overall ranking
  #68 / 451
   
 • Points
  119.1 / 45,046.9
   
 • #Clicks in WRU
  57 / 21,659
   
 • #Redirections
  621 / 233,879
   
 • INFJ ranking
  #9 / 39
   
 • Points
  119.1 / 3,957.8
   
 • #Clicks in WRU
  57 / 2,010
   
 • #Redirections
  621 / 19,478
   

EXO

ISFP
ENFJ
ENFJ
INTP