EXO KAI
KAI INFJ
 • Overall ranking
  #112 / 483
   
 • Points
  619.8 / 280,696.1
   
 • #Clicks in WRU
  467 / 207,865
   
 • #Redirections
  1,528 / 728,311
   
 • INFJ ranking
  #7 / 39
   
 • Points
  619.8 / 22,132.1
   
 • #Clicks in WRU
  467 / 16,305
   
 • #Redirections
  1,528 / 58,271
   

EXO

ISFP
ENFJ
ENFJ
INTP