EXO KAI
KAI INFJ
 • Overall ranking
  #69 / 451
   
 • Points
  98.1 / 36,385.7
   
 • #Clicks in WRU
  46 / 18,292
   
 • #Redirections
  521 / 180,937
   
 • INFJ ranking
  #10 / 39
   
 • Points
  98.1 / 3,199.8
   
 • #Clicks in WRU
  46 / 1,709
   
 • #Redirections
  521 / 14,908
   

EXO

ISFP
ENFJ
ENFJ
INTP