EXO KAI
KAI INFJ
 • Overall ranking
  #116 / 483
   
 • Points
  572.3 / 257,803.9
   
 • #Clicks in WRU
  426 / 188,439
   
 • #Redirections
  1,463 / 693,649
   
 • INFJ ranking
  #9 / 39
   
 • Points
  572.3 / 20,343.3
   
 • #Clicks in WRU
  426 / 14,781
   
 • #Redirections
  1,463 / 55,623
   

EXO

ISFP
ENFJ
ENFJ
INTP