EXO KAI
KAI INFJ
 • Overall ranking
  #88 / 483
   
 • Points
  330.8 / 145,729.3
   
 • #Clicks in WRU
  214 / 91,898
   
 • #Redirections
  1,168 / 538,313
   
 • INFJ ranking
  #8 / 39
   
 • Points
  330.8 / 12,204.7
   
 • #Clicks in WRU
  214 / 7,793
   
 • #Redirections
  1,168 / 44,117
   

EXO

ISFP
ENFJ
ENFJ
INTP