EXO KAI
KAI INFJ
 • Overall ranking
  #110 / 483
   
 • Points
  524.0 / 231,816.9
   
 • #Clicks in WRU
  385 / 166,476
   
 • #Redirections
  1,390 / 653,409
   
 • INFJ ranking
  #9 / 39
   
 • Points
  524.0 / 18,559.8
   
 • #Clicks in WRU
  385 / 13,296
   
 • #Redirections
  1,390 / 52,638
   

EXO

ISFP
ENFJ
ENFJ
INTP