Kim Saeron
Kim Saeron INFJ
 • Overall ranking
  #288 / 483
   
 • Points
  468.5 / 257,801.5
   
 • #Clicks in WRU
  359 / 188,437
   
 • #Redirections
  1,095 / 693,645
   
 • INFJ ranking
  #34 / 39
   
 • Points
  468.5 / 20,343.1
   
 • #Clicks in WRU
  359 / 14,781
   
 • #Redirections
  1,095 / 55,621