Kim Saeron
Kim Saeron INFJ
 • Overall ranking
  #287 / 483
   
 • Points
  513.6 / 279,618.7
   
 • #Clicks in WRU
  399 / 206,953
   
 • #Redirections
  1,146 / 726,657
   
 • INFJ ranking
  #34 / 39
   
 • Points
  513.6 / 22,050.2
   
 • #Clicks in WRU
  399 / 16,235
   
 • #Redirections
  1,146 / 58,152